Begroting 2019

Overzicht incidentele baten en lasten

 

 

2019

2020

2021

2022

Incidentele lasten en baten

Begrote incidentele lasten

Begrote incidentele baten

Mutaties reserves

Effect incidentele posten

Begrote incidentele lasten

Begrote incidentele baten

Mutaties reserves

Effect incidentele posten

Begrote incidentele lasten

Begrote incidentele baten

Mutaties reserves

Effect incidentele posten

Begrote incidentele lasten

Begrote incidentele baten

Mutaties reserves

Effect incidentele posten

Programma 1 Deelname aan de samenleving

Combinatiefuncties

       31.000

         -31.000

              -  

              -  

              -  

              -  

              -  

              -  

              -  

Tekort Scalabor

     854.500

       -854.500

              -  

     479.000

   -479.000

Laaggeletterdheid

       25.000

         -25.000

              -  

Transformatie Wmo en Jeugd

       50.000

         -50.000

              -  

Huurcompensatie sportverenigingen

       35.000

       35.000

              -  

              -  

              -  

              -  

              -  

              -  

Totaal Programma 1 Deelname aan de samenleving

     995.500

             -  

      -960.500

       35.000

     479.000

             -  

  -479.000

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

            -  

             -  

Programma 2 Bereikbaarheid en mobiliteit

Snelfietsroute SFR15

              -  

              -  

              -  

              -  

     350.000

    -350.000

              -  

              -  

            -  

              -  

Totaal Programma 2 Bereikbaarheid en mobiliteit

             -  

             -  

                -  

             -  

             -  

             -  

            -  

             -  

     350.000

             -  

   -350.000

             -  

             -  

             -  

            -  

             -  

Programma 3 Bedrijvigheid

              -  

              -  

              -  

              -  

              -  

              -  

              -  

Totaal Programma 3 Bedrijvigheid

             -  

             -  

                -  

             -  

             -  

             -  

            -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

            -  

             -  

Programma 4 Centrum stad en dorp

Voorbereiding en Implementatie Omgevingswet

     200.000

       -200.000

              -  

     100.000

   -100.000

              -  

              -  

              -  

              -  

              -  

Totaal Programma 4 Centrum stad en dorp

     200.000

             -  

      -200.000

             -  

     100.000

             -  

  -100.000

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

            -  

             -  

Programma 5 Stad, dorp en landschap 

Herontwikkeling Martinuskerk, Gendt

     300.000

       -300.000

              -  

              -  

              -  

              -  

              -  

              -  

              -  

Totaal Programma 5 Stad, dorp en landschap 

     300.000

             -  

      -300.000

             -  

             -  

             -  

            -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

            -  

             -  

Programma 6 Klimaat en duurzaamheid

              -  

              -  

              -  

              -  

              -  

Totaal Programma 6 Klimaat en duurzaamheid

             -  

             -  

                -  

             -  

             -  

             -  

            -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

            -  

             -  

Programma 7 Beheer en onderhoud

Verwijdering asbest zoutloods

         9.000

         9.000

              -  

              -  

              -  

Vervanging drie sneeuwploegen

       21.300

       21.300

             -  

              -  

              -  

              -  

            -  

              -  

Aanbesteding inzameling en verwerking huishoudelijk afval

       35.000

         -35.000

              -  

              -  

              -  

              -  

              -  

              -  

              -  

Totaal Programma 7 Beheer en onderhoud

       65.300

             -  

        -35.000

       30.300

             -  

             -  

            -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

            -  

             -  

              -  

              -  

Programma 8 Inwoner en bestuur

Auditcommissie sociaal domein (Kadernota 2018)

       25.000

       25.000

              -  

              -  

              -  

Totaal Programma 8 Inwoner en bestuur

       25.000

             -  

                -  

       25.000

             -  

             -  

            -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

            -  

             -  

Programma 9 Financiën

Vervangingsinvesteringen materieel TWB

       29.600

       29.600

              -  

             -  

              -  

              -  

              -  

              -  

              -  

            -  

              -  

Bewustwording privacy

       22.000

         -22.000

              -  

       22.000

     -22.000

              -  

              -  

              -  

              -  

              -  

            -  

              -  

WOZ - wijziging waarderingsgrondslag

       50.000

       50.000

              -  

             -  

              -  

              -  

              -  

              -  

              -  

            -  

              -  

WOZ/Belastingen - aanbesteding/conversie software

       20.000

       20.000

              -  

             -  

              -  

              -  

              -  

              -  

              -  

            -  

              -  

Opbrengst precariobelasting

 -4.426.000

     3.035.000

 -1.391.000

 -4.426.000

 3.035.000

 -1.391.000

 -4.426.000

  3.035.000

 -1.391.000

              -  

            -  

              -  

Uitvoering compensatieregeling precariobelasting Vitens

   2.025.000

    -2.025.000

              -  

   1.012.500

-

-

              -  

   1.012.500

 -1.012.500

              -  

              -  

            -  

              -  

Opbrengst precariobelasting afbouwen tgv algemene reserve

        418.800

     418.800

              -  

    558.400

     558.400

              -  

  1.047.000

   1.047.000

              -  

            -  

              -  

Totaal Programma 9 Financiën

  2.146.600

 -4.426.000

     1.406.800

    -872.600

  1.034.500

 -4.426.000

 2.558.900

    -832.600

  1.012.500

 -4.426.000

  3.069.500

    -344.000

             -  

             -  

            -  

             -  

Keuzevoorstellen

A1. Invoering Omgevingswet

       75.000

         -75.000

              -  

     275.000

   -275.000

              -  

     375.000

    -375.000

              -  

              -  

            -  

              -  

B1. Kwartiermaker dijkversterking 

       22.100

         -22.100

              -  

       22.100

     -22.100

              -  

       22.100

      -22.100

              -  

       22.100

    -22.100

              -  

B5. Uitvoering verkeersbesluiten 

       66.000

         -66.000

              -  

       66.000

     -66.000

              -  

              -  

              -  

              -  

              -  

            -  

              -  

B4. Voetveer Bemmel-Ooij

       15.000

     15.000  

              -  

             -  

              -  

              -  

              -  

              -  

              -  

            -  

              -  

C3. Revitalisering Houtakker I

       75.000

         -75.000

              -  

       75.000

     -75.000

              -  

              -  

              -  

              -  

              -  

            -  

              -  

D1. Transitiefonds duurzaamheid

     500.000

       -500.000

              -  

              -  

             -  

              -  

              -  

              -  

              -  

              -  

            -  

              -  

E1. Reservering accommodaties

     500.000

       -500.000

              -  

              -  

             -  

              -  

              -  

              -  

              -  

              -  

            -  

              -  

              -  

Totaal Keuzevoorstellen

  1.253.100

             -  

    -1.238.100

     15.000 

     438.100

             -  

  -438.100

             -  

     397.100

             -  

   -397.100

             -  

       22.100

             -  

    -22.100

             -  

Totaal incidentele baten en lasten 

   4.985.500

 -4.426.000

    -1.326.800

    -767.300

   2.051.600

 -4.426.000

 1.541.800

    -832.600

   1.759.600

 -4.426.000

  2.322.400

    -344.000

       22.100

              -  

    -22.100

              -