Begroting 2019

3. Bedrijvigheid

Wat willen we bereiken?

We willen bedrijvigheid en werkgelegenheid in Lingewaard versterken. Zo zorgen we ervoor dat zoveel mogelijk inwoners aan werk kunnen komen. Daarvoor hebben we een economisch beleidsplan. Kernpunten in ons lokale economisch beleid zijn de glastuinbouw met bijhorende bedrijvigheid, toerisme en recreatie, en een betere dienstverlening aan vooral het midden- en kleinbedrijf en zelfstandige ondernemers. We zetten in op meer aandacht en kortere lijnen met ondernemers. Tevens staat de verduurzaming van de economie, via energietransitie en energiebesparing hoog op de agenda.

Beleidsdoelen en prestaties

Lasten, baten en saldo

Bedragen x 1000

Lasten

€ 4.083

3,8 %

Baten

€ 2.925

2,7 %