Begroting 2019

Samenstelling gemeentebestuur

Samenstelling gemeentebestuur

De raad

Mevrouw M.H.F. Schuurmans-Wijdeven, Voorzitter

B06
De heer P.A.T.W. Hegeman, fractievoorzitter
Mevrouw M.C.J.H. Roelofs

CDA
De heer T.W.M. Peren, fractievoorzitter
De heer J.G.J. Giesen
Mevrouw B.H.L. Raes

D66
De heer L.L. Dekkers, fractievoorzitter
Mevrouw B.D. Endlich

GroenLinks
Mevrouw L.G. Duiven, fractievoorzitter
Mevrouw J.E.M. Brûens
Mevrouw I. Sloot

Lijst Frans Schut (LFS)
De heer F.M. Schut, fractievoorzitter

Lingewaard.NU
De heer J.G.T. Janssen, fractievoorzitter
Mevrouw M.J.A. van Aalten-Janssen
De heer F.H. den Houting

Lokaal Belang Lingewaard
De heer R.T.H.M. Derksen, fractievoorzitter
Mevrouw M.J. Bouwmeister-Bremer
De heer J.A.W. Joosten
De heer S.A.G. Rasing

PvdA
De heer M.J.A. van den Bos, fractievoorzitter

SP
Mevrouw C.B.P. Claassen, fractievoorzitter
De heer B.J.A. Claassen
Mevrouw M.A.C. Janssen
Mevrouw J.J. Wagener-Hendriks

VVD
De heer M.M. van de Woerdt, fractievoorzitter
De heer T. B.M. Aaldering
De heer N.T.P Hubers
De heer B.L. de Pauw
Mevrouw M.W.L. Peters-Bruger
De heer H.G.H. Wilkens

Raadsgriffier De heer P.J. Peters

College van burgemeester en wethouders

Mevrouw M.H.F. Schuurmans-Wijdeven

burgemeester (voorzitter)

De heer Th. Janssen

wethouder

De heer A. Slob

wethouder

De heer J.H.A.P. Sluiter

wethouder

Mevrouw. drs. H.W.M. Witjes

wethouder

De heer drs. J. Wijnia

gemeentesecretaris