Begroting 2019

Paragraaf 3 Onderhoud kapitaalgoederen

In beleids- en beheerplannen ligt het gewenste kwaliteits- en veiligheidsniveau vast. We vinden het belangrijk dat onze voorzieningen op dit afgesproken niveau blijven. Daarom voeren we naast het jaarlijks onderhoud ook periodiek groot onderhoud uit. Daarvoor gebruiken we meerjarenprogramma’s.
Wanneer uitvoering van groot onderhoud niet meer leidt tot het minimaal vereiste kwaliteitsniveau, vervangen we de voorzieningen. Op dat moment zijn vervangingsinvesteringen noodzakelijk.