Begroting 2019

5. Wonen

Wat willen we bereiken?

We willen dat onze inwoners een geschikte woning kunnen vinden in een aantrekkelijke woonomgeving. Daarom zetten we in op zowel goedkopere als duurdere huur- en koopwoningen. Om ervoor te zorgen dat inwoners langer zelfstandig kunnen wonen, stimuleren we verder het levensloopbestendig bouwen. Daarmee zorgen we ervoor dat inwoners binnen de eigen gemeente een zogenaamde 'wooncarrière' kunnen maken.

Beleidsdoelen en prestaties

Lasten, baten en saldo

Bedragen x 1000

Lasten

€ 4.932

4,6 %

Baten

€ 3.101

2,9 %