Begroting 2019

Paragraaf 4 Financiering

In de paragraaf Financiering beschrijven we hoe we omgaan met de financieringsbehoefte.