Begroting 2019

4. Stad, dorp en landschap

Wat willen we bereiken?

We streven naar een plezierige woonomgeving voor alle inwoners. Daar werken we aan, samen met inwoners(groepen) in alle woonkernen. Bij een prettige omgeving hoort ook aandacht voor het landelijk gebied. Ook daar wonen (en werken) inwoners. Zij zijn, al dan niet beroepsmatig, betrokken bij het onderhouden van het Lingewaardse landschap.

Beleidsdoelen en prestaties

Lasten, baten en saldo

Bedragen x 1000

Lasten

€ 1.678

1,6 %

Baten

€ 1.355

1,3 %