Begroting 2019

7. Beheer en onderhoud

Wat willen we bereiken?

We willen dat de openbare ruimte schoon, heel, duurzaam en veilig is. Dat doen we door:

  • het onderhoudsniveau van de openbare ruimte en gebouwen op een duurzame manier op het vastgestelde kwaliteitsniveau te brengen en te houden;
  • een gezond en klimaatbestendig watersysteem te hebben;
  • de hoeveelheid afval terug te dringen en de afvalstoffen te scheiden.

Bij reconstructies en herinrichtingen vragen we onze inwoners om actief mee te denken en te werken aan de ontwerpplannen.

Beleidsdoelen en prestaties

Lasten, baten en saldo

Bedragen x 1000

Lasten

€ 15.637

14,5 %

Baten

€ 9.688

9,0 %