Begroting 2019

6. Klimaat en duurzaamheid

Wat mag het kosten?

In onderstaande tabel zijn de lasten (+) en baten (-) opgenomen die aan het programma verbonden zijn.

Nr.

 Doel

Product

Lasten
2019

Baten
2019

Saldo
2019

6.1.1

Duurzaam handelen

864.900

864.900

Duurzaamheid

864.900

-

864.900

Saldo van Lasten en Baten

864.900

864.900

Mutaties reserves

-

-

-

Onttrekking

-

-

-

Toevoeging

-

-

-

Gerealiseerd resultaat

864.900

864.900