Begroting 2019

1. Deelname aan de samenleving

1.2.2 Kwetsbare inwoners

Wat willen we bereiken?

De samenleving verandert en inwoners moeten hierin vooral zelf de weg vinden. We vinden het daarom belangrijk dat zij in hun eigen omgeving terecht kunnen voor sociale basisvoorzieningen en voor de toegang tot ondersteuning of hulp. Dicht bij huis, laagdrempelig en gemakkelijk toegankelijk.
We vragen maatschappelijke organisaties om daarvoor een andere aanpak en een andere manier van samenwerken te ontwikkelen.