Begroting 2019

1. Deelname aan de samenleving

1.2.3 Uitkeringen

Wat willen we bereiken?

We willen bereiken dat in Lingewaard het aantal personen met een bijstandsuitkering lager is dan het landelijk gemiddelde. We gaan in 2019 de instroom beperken door:

  • Meer samen te werken met het UWV om te voorkomen dat werkzoekenden vanuit de WW onnodig doorstromen naar een bijstandsuitkering.
  • Te sturen op de verplichting om algemeen geaccepteerde arbeid aan te nemen als daarmee een beroep op bijstand voorkomen kan worden.

We gaan er bij het verstrekken van een bijstandsuitkering vanuit dat daar op één of andere manier een maatschappelijke prestatie tegen over staat. Het liefst één die leidt tot het vinden van werk.

Prestaties

Naam verplichte indicator

Meetbaar resultaat

Resultaat in 2019

Resultaat in 2022

Personen met een bijstandsuitkering

Het aantal personen met een bijstandsuitkering per 1.000 inwoners van 18 jaar e.o.

18

17