Begroting 2019

2. Bereikbaarheid en mobiliteit

Overzicht personele inzet

2

Bereikbaarheid en mobiliteit

Nr.

 Doel

Product

Personele inzet

2.1.1

Aanleg wegen en fietspaden

Verkeersbeleid

437.467

2.1.3

Parkeermogelijkheden

Parkeren

6.000

2.2.1

Veiligheid wegen en fietspaden

Verkeersveiligheid uitvoering

75.700

totaal lasten

519.167