Begroting 2019

4. Stad, dorp en landschap

Overzicht personele inzet

4

Stad, dorp en landschap

Nr.

 Doel

Product

Personele inzet

4.2.1

Monumenten

Monumenten & Archeologie

3.000

4.2.2

Betrokkenheid inwoners bij erfgoed

Cultuur

42.000

4.2.3

Landschappelijke structuren

Natuur en landschap

126.570

Ruimtelijke ontwikkeling

250.190

4.3.3

Centrumgebieden

Straatmarkten

35.710

totaal lasten

457.470