Begroting 2019

5. Wonen

Overzicht personele inzet

5

Wonen

Nr.

 Doel

Product

Personele inzet

5.1.1

Groen en speelruimtes

Speelvoorzieningen

51.080

5.2.1

Woningbouwlocaties

Gronden algemeen

167.454

Faciliterend grondbeleid

509.357

Actief grondbeleid

106.045

5.2.2

Bevorderen en herstructureren woningbouw

Wonen

143.100

5.2.4

Afspraken met woningcorporaties

Woonwagenzaken

3.120

5.3.1

Duurzaam bouwen

Milieubeheer

52.426

totaal lasten

1.032.582