Begroting 2019

8. Inwoner en bestuur

Overzicht personele inzet

8

Inwoner en bestuur

Nr.

 Doel

Product

Personele inzet

8.1.1

Brandweer, ambulance & rampenbestrijding

Explosievendetectie en -ruiming

15.820

Crisisbeheersing en Brandweer

70.083

8.1.2

Veilige woon- en leefomgeving

Uitvoering APV en Bijz. wetten

357.940

Plaagdierbestrijding

57.400

8.1.3

Beperken overlast

Beleid Openbare Orde & Veiligheid

199.207

Uitvoering Openbare Orde & Veiligh.

356.735

8.2.1

Interactie met inwoners & andere partner

Inwonerparticipatie

115.115

8.2.3

Leefbaarheid en wijkplatforms

Wijkplatforms

217.626

8.3.1

Kwaliteit van dienstverlening

Basis registratie personen (BRP)

498.540

Burgerlijke stand

84.000

Geo-Informatie

186.650

8.4.3

Organiseren verkiezingen

Verkiezingen

61.668

8.4.4

Bestuurlijke samenwerking

Samenwerkingsverbanden

48.100

totaal lasten

2.268.884