Begroting 2019

3. Bedrijvigheid

Verbonden partijen

Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Overbetuwe

Doelen

Welke doelen, resultaten wil de VP behalen?

Het bevorderen van recreatie.

Welke prestaties worden er van de VP verwacht?

Het beheer van intensieve recreatieobjecten. Het recreatieschap beheert geen objecten in Lingewaard

Aan welke prestatiedoelen uit de begroting draagt dit bij?

3.1.2 Bekendheid recreatief product

Ontwikkelingen

Welke relevante ontwikkelingen zullen zich naar verwachting voordoen?

Geen

Wat heeft dit voor (financiële) gevolgen?

Geen