Begroting 2019

3. Bedrijvigheid

3.3 Aansluiting arbeidsplaatsen en werkzoekenden

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Lasten, baten en saldo

Bedragen x 1000

Lasten

€ 4.083

3,8 %

Baten

€ 2.925

2,7 %