Begroting 2019

4. Stad, dorp en landschap

4.1 Fysieke leefbaarheid

Wat willen we bereiken?

We willen de woonomgeving waar nodig verbeteren en/of versterken. Dat doen we met maatregelen in de fysieke omgeving. We streven daarbij naar:

  • een divers aanbod van woningen
  • goede toegangswegen
  • goed openbaar vervoer
  • veilige fietsroutes
  • een acceptabel onderhoudsniveau van de openbare ruimte

Deze maatregelen vergroten de aantrekkelijkheid van Lingewaard als gemeente om te wonen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Lasten, baten en saldo

Bedragen x 1000

Lasten

€ 1.678

1,6 %

Baten

€ 1.355

1,3 %