Begroting 2019

4. Stad, dorp en landschap

Wat mag het kosten?

In onderstaande tabel zijn de lasten (+) en baten (-) opgenomen die aan het programma verbonden zijn.

Nr.

 Doel

Product

Lasten
2019

Baten
2019

Saldo
2019

4.2.1

Monumenten

102.000

102.000

Monumenten & Archeologie

102.000

-

102.000

4.2.2

Betrokkenheid inwoners bij erfgoed

139.474

139.474

Cultuur

139.474

-

139.474

4.2.3

Landschappelijke structuren

895.219

-60.300

834.919

Natuur en landschap

230.429

-

230.429

Ruimtelijke ontwikkeling

389.790

-60.300

329.490

Omgevingswet

275.000

-

275.000

4.3.3

Centrumgebieden

93.924

-20.000

73.924

Straatmarkten

93.924

-20.000

73.924

Saldo van Lasten en Baten

1.230.617

-80.300

1.150.317

Mutaties reserves

-

-

-

Onttrekking

-

-1.275.000

-1.275.000

Toevoeging

455.000

-

455.000

Gerealiseerd resultaat

1.685.617

-1.355.300

330.317