Begroting 2019

4. Stad, dorp en landschap

4.3.3 Centrumgebieden

Wat willen we bereiken?

De fysieke ingrepen in de centra zijn klaar. Samen met de ondernemersverenigingen gaan we nu een plan uitwerken om meer mensen naar de centra te trekken. Ook willen we dat mensen langer in de centra blijven.  Studenten van de HAN voeren in de centra een belevingsonderzoek uit. Voor de ondernemersverenigingen richten we een stimuleringsfonds op. Plannen van deze verenigingen kunnen we, onder voorwaarden, financieel steunen. De projecten moeten gericht zijn op acties die leiden tot het aantrekkelijker maken van het verblijf in het centrum. Daarnaast verwachten we van de ondernemersverenigingen dat ze zelf ook bereid zijn om bij te dragen aan de financiering.