Begroting 2019

9. Financiën

9.3.2 Beheersmaatregelen

Wat willen we bereiken?

Bij de belangrijkste risico’s moet worden nagedacht over de manier waarop deze kunnen worden beheerst, dan wel de kansen kunnen worden benut. Hierbij is het doel niet om koste wat het kost risico’s te vermijden of te voorkomen. Het doel is vooraf te overwegen wat er met een risico of kans wordt gedaan.