Begroting 2019

9. Financiën

Investeringsplan

Investeringen en prioriteiten 2019 - 2022

Realisatie

9.01

Overkapping wasstraat werkplaats TWB

2019

9.01

Overkapping wasstraat werkplaats team Wijkbeheer

Investering

Dekking

Incidentele jaarlast

Structurele jaarlast

Realisatie in:

€ 37.500

via afschrijving

€ 2.450

2019

De gemeentewerf heeft  een wasplaats om o.a. de strooiwagens schoon te spuiten. Daarmee voorkomen we  zoutafzetting. Deze zoutresten vreten de strooiers aan en zorgen voor slechte strooiresultaten. Om te zorgen dat de materialen in de wasplaats ijsvrij blijven is een overkapping met afsluiting aan de voorkant noodzakelijk.