Begroting 2019

9. Financiën

Verbonden partijen

NV Bank Nederlandse Gemeenten

Doelen

Welke doelen, resultaten wil de VP behalen?

BNG Bank biedt haar klanten een breed pakket van financiële dienstverlening aan. Daarmee draagt de bank zowel bij aan lagere kosten van maatschappelijke voorzieningen als aan een duurzamer Nederland.

Welke prestaties worden er van de VP verwacht?

Financiering van onze liquiditeitsbehoefte

Aan welke prestatiedoelen uit de begroting draagt dit bij?

9.1 Evenwichtige financiële positie

Ontwikkelingen

Welke relevante ontwikkelingen zullen zich naar verwachting voordoen?

Geen ontwikkelingen die van invloed zijn op het gemeentelijke beleid.

Wat heeft dit voor (financiële) gevolgen?

Niet van toepassing.

NV Vitens

Doelen

Welke doelen, resultaten wil de VP behalen?

Vitens wint, zuivert en levert drinkwater dat betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam is.

Welke prestaties worden er van de VP verwacht?

Borgen van continuïteit en kwaliteit van drinkwater.

Aan welke prestatiedoelen uit de begroting draagt dit bij?

9.1 Evenwichtige financiële positie (omdat onder dit prestatiedoel de aandelen Vitens moeten worden verantwoord).

Ontwikkelingen

Welke relevante ontwikkelingen zullen zich naar verwachting voordoen?

Geen ontwikkelingen die van invloed zijn op het gemeentelijke beleid.

Wat heeft dit voor (financiële) gevolgen?

Niet van toepassing.