Begroting 2019

6. Klimaat en duurzaamheid

Overzicht personele inzet

6

Klimaat en duurzaamheid

Nr.

 Doel

Product

Personele inzet

6.1.1

Duurzaam handelen

Duurzaamheid

135.650

totaal lasten

135.650