Begroting 2019

6. Klimaat en duurzaamheid

Investeringsplan

Investeringen en prioriteiten 2019 - 2022

Realisatie

6.01

Windenergie

2020

6.01

Windenergie

Investering

Dekking

Incidentele jaarlast

Structurele jaarlast

Realisatie in:

€ 125.000

via afschrijving

€ 14.375

2020

De gemeente onderzoekt mogelijke locaties voor windenergie. Voordat ergens windturbines staan maakt de gemeente al verschillende kosten. Als er windturbines komen, verwachten we deze kosten deels te kunnen terugverdienen, door kostenverhaal en/of grondopbrengsten.