Begroting 2019

Begroting in hoofdlijnen

Waar gaat het geld naar toe?

Waar gaat het geld naar toe?

De gemeente geeft in 2019  ruim € 105,2 miljoen uit (exclusief de nieuwe voorstellen). Hoe de totale uitgaven zijn verdeeld over de 9 programma’s van de begroting kun je hieronder zien (inclusief mutatie reserves).

Programma

Kosten

% van totaal

1

Deelname aan de samenleving

50.225.963

46,6%

2

Bereikbaarheid en mobiliteit

621.101

0,6%

3

Bedrijvigheid

4.082.647

3,8%

4

Stad, dorp en landschap

1.678.117

1,6%

5

Wonen

4.932.386

4,6%

6

Klimaat en duurzaamheid

864.900

0,8%

7

Beheer en onderhoud

15.636.622

14,5%

8

Inwoner en bestuur

8.383.143

7,8%

9

Financiën

21.324.268

19,8%

Totaal van de programma's

107.749.147

100%