Begroting 2019

Begroting in hoofdlijnen

Lingewaard in cijfers

Lingewaard ontwikkelt zich niet alleen in financiële zin. Uit onderstaande kerncijfers blijkt dat er ook op andere vlakken beweging is.

2019

2018

Inwoners

46.575

46.372

Uitkeringsgerechtigden

500

519

Leerlingen onderwijs

6.779

6.971

Oppervlakte(ha)

6.914

6.914

Openbaar groen(ha)

253

251

Lengte van riolering (km)

401

400

Lengte van wegen (km)

345

340

Woonruimten

19.931

19.807