Begroting 2019

6. Klimaat en duurzaamheid

6.1.2 De gemeente geeft het goede voorbeeld

Wat willen we bereiken?

Wij nemen als gemeentelijke organisatie onze voorbeeldrol serieus door in regionaal verband duurzaam in te kopen.

Wij werken aan de verduurzaming van onze eigen gebouwen. Ons doel is het om
voor alle gemeentelijke gebouwen minimaal het energielabel B te halen. Dat kan hoogstwaarschijnlijk niet met het bestaande onderhoudsbudget. Daarom maken wij in 2019 een financieel onderbouwd plan hoe wij dit doel in 2022 kunnen bereiken.

In 2019 maken wij ook een plan voor zonnepanelen op onze eigen gebouwen. Wij komen met een concrete doelstelling. Wij richten ons verder op verduurzamen van sportparken en onze scholen, samen met verenigingen en de schoolbestuurders. Wij evalueren het revolverend fonds verduurzaming sportaccommodaties.

Prestaties

Activiteiten

Meetbaar resultaat

Resultaat in 2019

Resultaat in 2022

Verduurzaming gemeentelijk
Vastgoed

Aantal gebouwen dat minimaal energielabel B heeft of op andere wijze aantoonbaar is verduurzaamd.

57%

100%