Begroting 2019

6. Klimaat en duurzaamheid

6.1 Duurzaam handelen

Wat willen we bereiken?

Wij willen onze inwoners en bedrijven stimuleren om zo veel mogelijk zelfstandig in hun energie te voorzien door energie te besparen en zelf energie op te wekken (keuzevoorstel D2).

Wat gaan we daarvoor doen?

Lasten, baten en saldo

Bedragen x 1000

Lasten

€ 865

0,8 %

Baten

€ 0

0,0 %