Begroting 2019

1. Deelname aan de samenleving

1.4.1 Voorzieningen jeugd

Wat willen we bereiken?

We zorgen voor goede algemene en preventieve voorzieningen, zoveel mogelijk in de eigen omgeving. Ook kopen we specialistische zorg in op basis van vastgestelde noodzaak. Voorbeelden daarvan zijn: ondersteuning voor kinderen met autisme, ambulante en tijdelijke gezinsondersteuning. Daarvoor werken we in 2018 in de regio samen in de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR, een ‘Verbonden Partij’).