Begroting 2019

3. Bedrijvigheid

3.2 Bedrijven in stuwende sectoren

Wat willen we bereiken?

We willen de bedrijvigheid in het glastuinbouwgebied en op onze bedrijventerreinen vergroten. In dat licht zijn we vóór regionale samenwerking en verbeteren we de dienstverlening aan ondernemers. Voor het glastuinbouwgebied NEXTgarden zetten we in op een duurzame energiemix, innovatie en startups en een vergroting van de afzet in de Euregio Rhein-Waal.
Het Regionaal Programma Werklocaties kan grote gevolgen hebben op de uitgifte van de bedrijventerreinen Pannenhuis II, Houtakker II en Agropark II. Op deze terreinen kunnen we nog gronden  uitgeven tot 2021. Daarna kan de bedrijfsfunctie vervallen en de niet verkochte gronden een andere bestemming krijgen. Het afschrijven op bedrijventerreinen kan grote financiële gevolgen hebben voor de gemeente. Dit risico is deels verwerkt in deze begroting. We stimuleren de verkoop van bedrijfskavels via onder meer extra marketing en acquisitie.

Wat gaan we daarvoor doen?

Lasten, baten en saldo

Bedragen x 1000

Lasten

€ 4.083

3,8 %

Baten

€ 2.925

2,7 %