Begroting 2019

3. Bedrijvigheid

3.1.3 Landschap en cultuurhistorie

Wat willen we bereiken?

Fort Pannerden, Kasteel Doornenburg en de Sterreschans zijn onderdeel van een belangrijke historische verdedigingsdriehoek in het landschap van de Gelderse Poort. Naar verwachting wordt de Nieuwe Hollandse Waterlinie in 2020 uitgeroepen tot Werelderfgoed. Fort Pannerden is een onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Hierdoor verwachten we meer bezoekers voor het fort.
We hebben het fort ingericht als een museum en beleveniscentrum voor natuur, cultuurhistorie en waterbeheer. Dat hebben we samen gedaan met partners, waaronder de beheerstichting die het beheer en de exploitatie verzorgt. We houden onze rol als verhuurder (aan de beheerstichting).
Voor het borgen van de natuur- en cultuurhistorische waarde in dit natura2000 gebied  geven we een bijdrage voor het specialistisch onderhoud van het groene dak van het fort. Daarmee kan de beheerstichting zich focussen op verbetering van de marketing en exploitatie van het fort (keuzevoorstel E6).
Sterk verbonden met de geschiedenis van de steenfabrieken in de uiterwaarden zijn de oude steenovens bij Gendt en Doornenburg. De initiatieven voor het behoud van deze steenovens steunen we.
Ook ondersteunen we het meer expliciet maken van de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog. We faciliteren verschillende vormen van herdenking en manifestaties bij gelegenheid van 75 jaar bevrijding.