Begroting 2019

8. Inwoner en bestuur

8.3 Klantgerichte dienstverlening

Wat willen we bereiken?

Dienstverlening sluit aan op de behoefte van de klant
Een onderdeel van onze verbeterde dienstverlening is de 'Toptaken website'. Onze website hebben we zo ingericht, dat de meest gevraagde onderwerpen van dat moment (de zogenaamde toptaken) snel en eenvoudig te vinden zijn. De bezoeker vindt snel 24/7 de juiste informatie en kan een bijbehorende taak gemakkelijk uitvoeren. We breiden het aanbod van online producten en diensten verder uit. Dit is in lijn met de Digitale Agenda 2020.
We werken digitaal waar dat kan, maar het menselijke gezicht in onze dienstverlening blijft van belang. Er is ruimte voor maatwerk voor de mensen die minder digitaal vaardig zijn of om andere reden maatwerk nodig hebben.
In 4e kwartaal 2018 starten we met een pilot waarbij we reisdocumenten aan huis bezorgen. Dit evalueren we in 2019.

Wat gaan we daarvoor doen?

Lasten, baten en saldo

Bedragen x 1000

Lasten

€ 8.383

7,8 %

Baten

€ 710

0,7 %