Begroting 2019

8. Inwoner en bestuur

8.1 Veiligheid

Wat willen we bereiken?

Bevorderen veilige woon-, werk en leefomgeving
We doen er alles aan om onze inwoners, ondernemers en bezoekers een veilige woon-, werk- en leefomgeving te bieden. Hiervoor maken we gebruik van de diensten van onder andere de brandweer en politie. We dragen ook bij aan een veiligere samenleving door (lokale) initiatieven te stimuleren, zoals onder andere WhatsApp buurtpreventie, buurtbemiddeling en Burgernet.

Wat gaan we daarvoor doen?

Lasten, baten en saldo

Bedragen x 1000

Lasten

€ 8.383

7,8 %

Baten

€ 710

0,7 %