Begroting 2019

9. Financiën

9.2.1 Heffingen, rechten en leges

Wat willen we bereiken?

Vóór het begin van het nieuwe kalenderjaar worden de nieuwe tarieven voor heffingen, rechten en leges vastgesteld door de gemeenteraad. Bij de bepaling van de tarieven gaan we uit van maximaal 100% kostendekkendheid. De berekening van de kostendekkendheid kunt u vinden in de paragraaf lokale heffingen. We laten onze lokale heffingen niet meer stijgen dan strikt noodzakelijk is.