Begroting 2019

2. Bereikbaarheid en mobiliteit

2.1.2 Doorstroming

Wat willen we bereiken?

Reconstructie N839 (Huissen-Gendt)
De provincie Gelderland begint in 2019 met de reconstructie van de N839. In het voorjaar wordt het gedeelte Haalderen-Gendt uitgevoerd. De herinrichting van de Van der Mondeweg in Haalderen valt hier ook onder. In het najaar van 2019 wordt het gedeelte Huissen-Bemmel uitgevoerd. Dit onderdeel bevat onder andere het goed aansluiten van de Karstraat en de Van Elkweg op de A15. Ook bevat het de realisatie van de ontsluiting Houtakker op de Van Elkweg.

Uitvoeren maatregelen Wegcategoriseringsplan
Eind 2018 hebben we een Wegcategoriseringsplan gemaakt. Hierin zijn alle wegen ingedeeld in categorieën en per categorie staan er voorkeurskenmerken in. Met dit plan is een overzicht gemaakt van welke wegen niet voldoen aan de voorkeurskenmerken en welke wegen we de komende jaren  aanpakken. Met een aantal wegen beginnen we in 2019.

Vervolgstappen verkeersonderzoeken uit 2018
In 2018 is een aantal verkeersonderzoeken uitgevoerd:

  • De  ontsluiting van bedrijventerrein de Houtakker II;
  • De mogelijkheden om een parallelweg aan te leggen langs de doorgetrokken A15 (tussen Angeren en Bemmel);
  • Het doorgaande (vracht)verkeer over de N839 tussen Huissen en Bemmel.

De resultaten van deze verkeersonderzoeken leiden in 2019 tot vervolgstappen. Ook plaatsen we de conclusies van deze onderzoeken in een breder perspectief, ten behoeve van een verbeterde bereikbaarheid en veiligheid voor de hele gemeente. Daarbij komen ook aspecten zoals de bereikbaarheid voor hulpdiensten aan de orde.