Begroting 2019

2. Bereikbaarheid en mobiliteit

2.1.3 Parkeermogelijkheden

Wat willen we bereiken?

Afronden en evaluatie Verkeersplan centrum Huissen
De uitvoering van het Verkeersplan centrum Huissen hebben we uitgesteld. Dit hebben we besloten na de informatieavond van 23 april 2018. Zo konden we in gesprek met de bewoners en ondernemers van het centrum om tot verbeterde plannen te komen. Dit kostte tijd. De uitvoering kon daardoor  niet eerder dan in het najaar van 2018 starten. In het najaar valt ook  het hoogwaterseizoen. Daarom kon de verzinkbare paal aan de Markt niet in 2018 worden geplaatst. Deze wordt nu direct na het hoogwaterseizoen in het voorjaar van 2019 geplaatst. Eind 2019 vindt een evaluatie plaats van de uitgevoerde verkeersmaatregelen uit het verkeersplan.