Begroting 2019

2. Bereikbaarheid en mobiliteit

2.1 Bereikbaarheid

Wat willen we bereiken?

We willen dat het vanuit de woonwijken gemakkelijker wordt om naar werk, winkels of scholen te komen. Ook willen we dat de verbinding met de steden verbetert. En de verbindingen tussen de regionale hoofdwegen en onze bedrijventerreinen. Gemakkelijker bereikbaar is sneller, maar ook met meer mogelijkheden (bijvoorbeeld auto, bus en fiets). Beter bereikbaar begint voor het autoverkeer met betere wegverbindingen en een betere doorstroming. Hiervoor moeten we rekening houden met toekomstige ontwikkelingen. Ook moeten we maatregelen aan, langs en onder de weg afstemmen, zoals werk aan leidingen, nieuwbouw, et cetera.

Wat gaan we daarvoor doen?

Lasten, baten en saldo

Bedragen x 1000

Lasten

€ 621

0,6 %

Baten

€ 0

0,0 %