Begroting 2019

2. Bereikbaarheid en mobiliteit

2.2.2 Verkeersdruk in de kernen

Wat willen we bereiken?

Planvoorbereiding aanpak Papenstraat
De Papenstraat is een van de drukste wegen binnen de bebouwde kom in Lingewaard. De weg vormt de belangrijkste invalsweg voor Bemmel.  Het vele verkeer leidt tot problemen voor de verkeersveiligheid en de doorstroming. In 2019 gaan we deze verkeerssituatie samen met belanghebbenden bekijken en samen over oplossingsrichtingen nadenken. Daarna gaan we de oplossingsrichtingen uitwerken van schetsontwerp tot bestek en bestektekeningen.