Begroting 2019

2. Bereikbaarheid en mobiliteit

2.2 Veilig en duurzaam verkeer

Wat willen we bereiken?

We willen dat verplaatsen gemakkelijk is, maar ook veilig en met zo min mogelijk verontreiniging van de omgeving. Meer aandacht gaat de komende jaren uit naar kwetsbare weggebruikers, zoals kinderen en oudere fietsers.

Wat gaan we daarvoor doen?

Lasten, baten en saldo

Bedragen x 1000

Lasten

€ 621

0,6 %

Baten

€ 0

0,0 %