Begroting 2019

2. Bereikbaarheid en mobiliteit

2.2.4 Fietsen en OV-gebruik

Wat willen we bereiken?

Realisatie fietsparkeervoorzieningen en oplaadpunten E-bikes
In 2018 hebben we onderzoek gedaan naar het uitbreiden en verbeteren van fietsparkeervoorzieningen. Dit is gedaan in het centrum van Huissen, rondom De Brink en in het centrum van Bemmel.  Met de informatie uit dit onderzoek gaan we in 2019 het aantal fietsparkeervoorzieningen uitbreiden. Ook plaatsen we een aantal openbare oplaadpunten voor E-bikes