Begroting 2019

4. Stad, dorp en landschap

4.2.2 Betrokkenheid inwoners bij erfgoed

Wat willen we bereiken?

Voor de jaarlijkse monumentenprijs vragen we onze inwoners altijd om met kandidaten te komen. We betrekken onze lokale historische kringen bij het maken van beleid. In samenwerking met Vereniging Dorpsbelang Ressen en Park Lingezegen gaan we het vroegere kasteelterrein in Ressen en omgeving verder vormgeven. Voor het behoud en de invulling van de monumentale Veldoven in de Roswaard hebben we overleg met de historische kring Doornenburg en de eigenaar. Met de historische kring Gendt zullen we in 2019 onder andere kijken naar verder behoud en bescherming van de ondergrondse steenoven in de Gendtse Polder.