Begroting 2019

4. Stad, dorp en landschap

4.2.3 Landschappelijke structuren

Wat willen we bereiken?

Onder dit prestatiedoel vallen de volgende onderwerpen: Landschapsontwikkelingsplan, Park Lingezegen, Deltaprogramma en herinrichting Uiterwaarden.