Begroting 2019

7. Beheer en onderhoud

7.1.1 Onderhoud infrastructuur

7.1.1 Onderhoud infrastructuur

We voeren het onderhoud uit binnen de kaders van de beleidsplannen en jaarplannen. Daarbij houden we rekening met de informatie die we uit inspecties en meldingen krijgen. Soms moeten we het onderhoud bijstellen door weersinvloeden, schade door aanrijdingen of vernielingen.

Revitalisering Zilverkamp
Vooral parkeerplaatsen en openbaar groen voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd.
Op basis van de knelpunten die ervaren worden in de wijk bepalen we in samenwerking met inwoners de oplossingen voor die knelpunten. Er is aandacht voor duurzaamheidsmaatregelen in de wijk. De verbeteringen voeren we uit in het cluster tussen Nielant, ir. Molsweg, Winterdijk en de vijverpartij in park Zilverkamp. In deze begroting doen we ook een voorstel om de revitalisering van de Zilverkamp te versnellen/intensiveren (keuzevoorstel E4).