Begroting 2019

7. Beheer en onderhoud

7.2.3 Huishoudelijk afval

Wat willen we bereiken?

Huishoudelijk afval
In 2020 starten we met het nieuwe afvalbeleid 'Lingewaard Circulair & Duurzaam 2020 – 2025'.
Daarom besteden we in 2019 de volgende taken aan:

  • huis-aan-huis inzameling van huishoudelijk afval;
  • verwerking van restafval.

We willen dat onze inwoners afval goed scheiden. Daarom communiceren we over, onder andere, afvalreductie, hergebruik en afvalscheiding.

Prestaties

Naam verplichte indicator

Meetbaar resultaat

Resultaat in 2019

Resultaat in 2022

Omvang fijn huishoudelijk afval

Ingezamelde hoeveelheid fijn huishoudelijk afval per inwoner per jaar
(de prestatie 2016 was 120,1 kg, het landelijke streven voor Lingewaard is 100 kg in 2020)

105 kg

57 kg

Zwerfafvalprogramma
In het voorjaar en het najaar ruimen verenigingen zwerfafval op langs de Rijn, de Waal en de Linge.
Het instituut voor natuureducatie (IVN) richt op middelbare scholen adviesbureaus op. Vanuit die adviesbureaus gaan jongeren de gemeente en scholieren adviseren over zwerfvuil.
Het doel van het zwerfafvalprogramma is:

  • inwoners bewust maken van de omgang met afval;
  • voorkomen dat zwerfafval in de natuur terecht komt.

De kosten voor het programma dekken we met de inkomsten uit de zwerfafvalvergoeding van de Stichting Afvalfonds Verpakkingen.