Begroting 2019

8. Inwoner en bestuur

8.1.2 Veilige woon- en leefomgeving

Wat willen we bereiken?

Iedereen (gemeente, bewoners, ondernemers en organisaties) voelt zich verantwoordelijk voor zijn of haar bijdrage aan de veiligheid
Samen met de andere veiligheidspartners nemen we maatregelen om de veiligheid te verbeteren. Onze speerpunten liggen bij de volgende thema’s:

  • stevige aanpak op de geprioriteerde vormen van ondermijning (keuzevoorstel C1);
  • realiseren keurmerk veilig ondernemen bedrijventerrein;
  • betrekken van onze inwoners bij het tot stand komen van het nieuwe integraal veiligheidsbeleid door middel van het houden van een veiligheidsmonitor.

Prestaties

Naam verplichte indicator

Meetbaar resultaat

Resultaat in 2019

Resultaat in 2022

Winkeldiefstallen

Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners

0,5

0,5

Geweldsmisdrijven

Het aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners

2,4

2,2

Diefstallen uit woning

Het aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners

2,4

2,0

Verwijzing naar Halt

Het aantal verwijzingen naar Halt per 1.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar (2016: 13,84)

14

15

Harde Kern Jongeren

Het aantal harde kern jongeren, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-24 jaar

1,5

1,3