Begroting 2019

8. Inwoner en bestuur

8.2 Communiceren met inwoners

Wat willen we bereiken?

De inwoner centraal in duidelijke, transparante en betrouwbare communicatie
Wij gaan samen met inwoners, ondernemers, verenigingen en organisaties aan de slag. Door ideeën uit de samenleving op te halen, initiatieven vanuit inwoners te ondersteunen, problemen samen op te lossen en inwoners mee te nemen in noodzakelijke ontwikkelingen. Het kan daarbij per rol en situatie verschillen hoe inwoners en gemeente met elkaar omgaan. Het moet helder zijn wat inwoners van de gemeente mogen verwachten.
In onze communicatie komt dit als volgt terug:

  • We communiceren in heldere taal.
  • We stellen een interactiewijzer op. Hiermee bepalen raad en college welk interactieniveau bij welke opgave past en wat inwoners van ons mogen verwachten.
  • We gaan meer onderzoeken en analyseren welke signalen inwoners afgeven (offline en online) en wat dit voor beleid en uitvoering en onze communicatie hierover betekent.

Wat gaan we daarvoor doen?

Lasten, baten en saldo

Bedragen x 1000

Lasten

€ 8.383

7,8 %

Baten

€ 710

0,7 %