Begroting 2019

8. Inwoner en bestuur

8.2.1 Interactie met inwoners en andere partners

Wat willen we bereiken?

Vertrouwen in onze inwoners
We stimuleren onze inwoners om zoveel mogelijk maatschappelijke initiatieven te ontwikkelen. Als wij hierbij nodig zijn, werken we samen. Als actieve partner of in een ondersteunende of faciliterende rol. We stimuleren dat elke kern minimaal één maatschappelijk initiatief neemt en voor onze gehele gemeente in totaal 15. Minimaal één keer per jaar rapporteren we u over de stand van zaken.

Lingewaard Doet zorgt dat inwoners meer invloed krijgen op hun eigen leefomgeving (keuzevoorstel E7). Inwoners krijgen een waardecheque waarmee zij initiatieven in hun kern kunnen steunen. Bij succes in Gendt en Angeren breiden wij dit project in 2019 verder uit naar andere kernen.

Ook de gemeente neemt veel initiatieven voor het aanpakken van maatschappelijke opgaven. Wij willen deze graag samen met onze inwoners vorm geven. Wij geven vooraf duidelijk aan wat inwoners daarbij van ons mogen verwachten.