Begroting 2019

8. Inwoner en bestuur

8.2.2 Communiceren van besluiten

Wat willen we bereiken?

Vertrouwen van onze inwoners
Inwoners verwachten van ons steeds meer transparantie. We stellen de communicatiebehoefte van inwoners dan ook centraal in onze communicatie. Hiermee vergroten we het vertrouwen van onze inwoners in een overheid die met daadkracht problemen aanpakt.

De rol van raads- en collegeleden verandert. Een open en toegankelijk gemeentebestuur met een duidelijke, transparante en betrouwbare communicatie komt aan deze behoefte tegemoet. We kiezen daarbij het communicatiemiddel dat het beste past bij de boodschap en de doelgroep. We doen meer onderzoek om dit goed te kunnen bepalen. Besluiten van de gemeente blijven toegankelijk via zowel de gemeentepagina als digitale kanalen. Inwoners kunnen besluiten in hun omgeving digitaal eenvoudig volgen door bijvoorbeeld uitgebreide zoekfuncties.