Begroting 2019

Financiële positie

C. Thema: bedrijvigheid

Wat willen we bereiken?

2019

2020

2021

2022

Coalitieprogramma - Thema: Bedrijvigheid

 1. Ondermijning

-88.400

-88.400

-88.400

-88.400

 1. Handhaving buitengebied

-61.900

-61.900

-61.900

-61.900

 1. Revitalisering bedrijventerrein Houtakker I

-75.000

-75.000

-4.000

-4.000

 1. Vegen marktterreinen Lingewaard

-29.000

-29.000

-29.000

-29.000

Totaal

-254.300

-254.300

-183.300

-183.300

 1. Ondermijning
  Ondermijning is vermenging van de onderwereld met de bovenwereld.  Het is gericht op het verdienen van veel geld op een onrechtmatige manier. Criminelen hebben anderen, waaronder de overheid, nodig om hun activiteiten uit te kunnen voeren. Ondermijning tast de samenleving én het gezag van de lokale overheid aan dus we moeten ons weerbaar  maken tegen elke vorm van ondermijning. Om ondermijning  binnen onze gemeente tegen te gaan en onze gemeente een veilige leefbare gemeente te laten zijn is een ondermijningsmedewerker nodig die zich volledig gaat bezighouden met het thema ondermijning en de wet BIBOB. (1fte)
 1. Handhaving buitengebied
  Dit betreft handhavingscapaciteit welke kan worden ingezet in het buitengebied ('groene boa'). De inzet van een 'groene' boa voor het buitengebied is noodzakelijk om de verloedering en criminaliteit in het buitengebied te bestrijden. Specifieke kennis van milieu en groene regelgeving is van belang. (1fte)
 2. Revitalisering bedrijventerrein Houtakker I (investering € 100.000)
  We zetten in op het aantrekkelijker maken van onze bedrijventerreinen, in samenwerking met ondernemers. Het momentum van uitbreiding van het terrein, het komen tot investeringszones en de doortrekking van de A15 maken revitalisering van De Houtakker urgent en kansrijk. Aanpassingen van voorterreinen en anticiperen op uitbreiding en nieuwe verkeersstructuur vragen om herinrichtings- en herindelings-initiatieven. Dit budget bestaat uit € 150.000 subsidie (verdeeld over 2019 en 2020) en een investeringsbudget van € 100.000 als bijdrage voor aanpassingen in infra- en groenstructuur.
 3. Vegen marktterreinen Lingewaard
  Na de weekmarkten in Bemmel, Gendt en Huissen blijft klein zwerfafval achter. We willen voorkomen dat de wind hier vat op krijgt en de centra van deze kernen verder vervuilt. Daarom gaan we wekelijks na afloop deze locaties vegen. Dit past in ons streven om de verspreiding van zwerfafval aan te pakken.